SCHEDULE

2023-06-16 FRI

Arts

OPEN 19:00

ENTRANCE FEE 1000yen

[DJ]
YOTA KAKUDA (Yota Kakuda Design)
DJ KAWASAKI (KAWASAKI RECORDS)