SCHEDULE

2023-09-07 THU

interlude

OPEN 18:00

ENTRANCE FEE 1000yen

[DJ]
UZIKE
Hiroto Okano
Makoto Koizumi
Kazuhiko Asami