SCHEDULE

2023-10-04 WED

noi…

OPEN 19:00

ENTRANCE FEE 1000yen

[GUEST DJ]
ケイタナカムラ(keita nakamura)

[DJ]
hernia
dj raku
takeshi endo